UFOer og atomvåbenExopolitik

Der findes ikke en fasttømret definition af "exopolitik".

 

1. En snæver definition kunne være: politik i forbindelse med UFO-fænomenet, ikke-jordiske civilisationer og/eller ikke-jordiske intelligente væsener.

 

2. En bred definition kunne være: politik der vedrører forhold uden for jordens atmosfære.

 

Hvis sidstnævnte definition benyttes, behøver der mao. ikke at være UFOer og ikke-jordiske folk inde i billedet for at der kan tales om exopolitik. I en situation hvor fx amerikanske politikere diskuterer og vedtager love i forbindelse med et rumprogram vil der være tale om exopolitik.

 

I Exopolitik Danmark benytter vi hovedsageligt den første definition. Men vi anvender også til tider en bredere definition. Også fordi vi mener, at UFO-fænomenet ikke nødvendigvis har en ikke-jordisk forklaring. Besøg fra universet kan være en nærliggende forklaring men er ikke den eneste.

 

På mange andre websites gives der ofte nedenstående definitioner. Her medtages exopolitisk videnskab også. (Traditionel politisk videnskab kaldes ofte statskundskab på dansk.)

- En statsvidenskab der vejleder regeringspolitik, der adresserer ikke-jordiske fænomener og ikke-jordiske folk. (Exopolitisk videnskab)
- Et studium af aktører og politiske processer associeret med ikke-jordiske folk. (Exopolitisk videnskab.)
- En persons exopolitiske holdninger eller tilslutninger.
- Det samlede kompleks af relationer mellem menneskeheden og ikke-jordiske folk.

(Frit oversat)

 

 
Joomla template by ByJoomla.com