• Salas
  • Nukes
  • Bigelow
  • UFO arkiv
Mission


Vi er primært engageret i exopolitisk aktivisme og debatskabelse - ikke i exopolitiske studier og ufologi.


Vi deler ikke nødvendigvis synspunkter og fokus med grupper som beskæftiger sig med exopolitik og exopolitisk aktivisme (herunder fx organisationer i The Exopolitics World Network og i Exopolitics Europe). Ligesom i almindelig politik er der ofte uenigheder og forskellige dagsordner indenfor exopolitik og exopolitisk aktivisme. Obs. Der er kan være grupper på Facebook der giver sig ud for at være os. Exopolitik Danmarks officielle Facebookside er: https:/www.facebook.com/exopolitics.denmark.


En væsentlig forskel mellem os og andre grupper er, at vi ikke konkluderer, at den lille uforklarlige procentdel af UFO-sager nødvendigvis er udtryk for en ikke-jordisk tilstedeværelse. Vi har en mistanke om at jorden besøges af ikke-jordiske folk. Men vi mener, at forklaringen også kan søges andre steder. Fx: Måske er nogle UFO'er klassificeret militærteknologi produceret af mennesker. Vi konkluderer dog, at der eksisterer noget avanceret luftfartsteknologi som ikke er alment kendt. Men vi forholder os åbne med hensyn til hvem der ejer denne teknologi. Den ekstraterrestriske hypotese (ETH) er med andre ord en god hypotese som ikke bør ignoreres.


Udtrykt mere akademisk har vi et "militant agnostisk" ståsted. (Læs Wendt og Duvall: Sovereignty and the UFO side 627-628). "Militant" fordi vores arbejde og holdninger er offentlige og strategiske og "agnostisk" fordi vi ikke har en sikker forklaring på den uforklarlige del af UFO-oberservationerne.    


Nedenstående afsnit er dermed baseret på vores mistanke.


Vores mission er:

- at få forskning i UFO-fænomenet på universitetsniveau på finansloven. Her tænkes der for det første på studier af de fysiske fænomener og for det andet på forskning rettet mod de sociale, politiske, økonomiske, erhvervsmæssige, psykologiske, miljømæssige, religiøse, humanitære og demokratiske aspekter. Eksisterende og potentielle samfundsmæssige udviklinger ønskes belyst, så der skabes et bedre vidensgrundlag for politiske og exopolitiske beslutninger i Folketinget og i andre fora. (Eksempel på videnskabelig artikel som Exopolitik Danmark tilskynder publiceringen af.)

- at få den danske regering til at opfordre andre lande til at afklassificere dokumenter og genåbne/afholde høringer om en mulig klassificering af avancerede energi- og fremdriftssystemer og en mulig ikke-jordisk tilstedeværelse.

- at få danske politikere til at iværksætte en dialog i EU og FN-regi om den mulige tilstedeværelse af eksotisk og ikke-anerkendt luftfartsteknologi og en mulig ikke-jordisk tilstedeværelse.


Hvorfor?
- Afklassificering eller udviklingen af avancerede energisystemer kunne måske revolutionere verdens energisektor. Det er tænkeligt, at teknologien kunne benyttes til at bekæmpe global opvarmning ved at eliminere behovet for fossilt brændsel.

- Afklassificering af avanceret fremdriftsteknologi kunne måske revolutionere verdens transportsektor - især den CO2-genererende luftfartsindustri.

- Afklassificering af energiteknologier kunne måske stimulere den økonomiske og miljømæssige udvikling i den vestlige verden og i udviklingslandene betydeligt. Dette kunne måske afstedkomme store forskydninger i verdens geopolitiske magtstruktur. Sidstnævnte, samt enorm uforudsigelighed og olieinteresser kunne måske være væsentlige årsager til en mulig hemmeligholdelse.

- Klassificering af en ikke-jordisk tilstedeværelse ville være en forbrydelse mod menneskeheden og ville stride mod vore demokratiske værdier. Hvis jorden besøges af ikke-jordiske folk har hele menneskeheden ret til at vide det. En privilegeret gruppe i samfundet bør ikke have monopol på information af denne kaliber.

- Eksistensen af ikke-anerkendte og yderst sektionsopdelte forskningsprojekter indenfor energi- og fremdriftsteknologi – uden generelt og finansielt opsyn fra højt regeringsniveau – ville være en forbrydelse mod menneskeheden og ville stride mod vore demokratiske værdier.


Vi ønsker også:

- at afholde exopolitiske events i Danmark.

- at skabe et forum for exopolitiske diskussioner.

- at informere medierne og den danske offentlighed om internationale exopolitiske begivenheder.

- at oplyse og rådgive danske politikere og journalister om exopolitiske sager.

- at inspirere og motivere danske videnskabsmænd til at bedrive forskning i avancerede energi- og fremdriftssystemer.

- at indsprøjte forestillingen om den mulige tilstedeværelse af avancerede energi- og fremdriftssystemer i den danske miljø- og udviklingsdebat.


Hvad er Exopolitik Danmark ikke:
- Vi er ikke ufologer og indsamler normalt ikke observationsrapporter.

- Har du været vidne til eksotisk og ikke officielt anerkendt luftfartsteknologi i forbindelse med dit arbejde for den danske stat eller for en dansk virksomhed hører vi gerne fra dig. Hvis du har haft en interessant UFO-oplevelse i privat regi vil vi også gerne informeres.

- Vi er ikke rendyrkede "overbeviste" eller "skeptikere". Vi mener, at fænomenet er komplekst, og at det har en stigende indvirkning på samfundet  - også uafhængigt af dets virkelige natur.


Vort primære fokus er sociale processer og politik forbundet med fænomenet.Bill Clintons stabschef John Podesta i Washington DC.
Podesta var i det Hvide Hus da Laurance Rockefeller gjorde tilnærmelser til Clintonadministrationen med sit disclosure-initiativ. Podesta ledede Obamas transition team og er chef for Center for American Progress.


"...vi må passe på, at det militærindustrielle kompleks ikke får en uberettiget indflydelse... Potentialet for en katastrofal vækst af en sådan fejlanbragt magt eksisterer allerede og vil blive ved med at gøre det. Vi må aldrig lade påvirkningen fra det militærindustrielle kompleks bringe vor frihed og vore demokratiske processer i fare. Vi skal ikke tage noget for givet. Kun årvågne og velinformerede borgere kan sikre den rette sammenfletning af det enorme industrielle og militære forsvarsmaskineri med vore fredelige metoder og mål, så sikkerhed og frihed kan trives sammen.” Hør på Youtube

Præsident Eisenhower
Afskedstalen til nationen, januar 1961


Eisenhower
1890-1969


JFKs tale til The American Newspaper Publishers Association


 

Vores videoer


Sociale medier


Bøger

Banner

Dokumentarfilm

Banner
   
Joomla template by ByJoomla.com